sprzedam działki siedliskowe nad Jeziorem Gęgnowskim (pojezierze drawskie)

cena: 20,00 pln/m2

  UWAGA! : pierwsze 3 działki

w cenie 15,00 pln/m2

 

parametry działek:

  • działki rolne od 1,0542 ha do 1,1782 ha,

  • 500 m od wsi Nętno, 11 km od Drawska Pomorskiego,

  • wszystkie działki przylegają do drogi gminnej oraz graniczą z linią brzegową Jeziora Gęgnowskiego Wielkiego,

  • działki spełniają warunki do budowy tzw. siedliska,

  • działki nie są objęte obszarem natura 2000 oraz innymi ograniczeniami z tytułu ochrony środowiska,

  • zgodnie z obowiązującymi normami zabudowania siedliskowe powinny znajdować się co najmniej 100 m od linii brzegowej, dlatego wszystkie działki mają min. 200 m długości licząc od  lini brzegowej Jeziora Gęgnowskiego Wielkiego,

  • przez wszystkie działki przebiega w poprzek linia średniego napięcia 15 KV ,

  • działki będą posiadały przyłącze 10 KW każda, (w trakcie realizacji),

  • działki zmeliorowano w 2009 r. Na kilku z nich istnieje możliwość utworzenia małych oczek wodnych w naturalnych zagłębieniach (znajdują się tam studzienki drenarskie)

  • wzdłuż sąsiadującej z działkami drogi przewidziana jest budowa kanalizacji (obecnie inwestycja dochodzi do miejscowości Rydzewo)

STRONA GŁÓWNA

 

 

 

 

szczegóły działek:

 

działka nr 68/1

działka nr 68/3

działka nr 68/4

działka nr 68/5

działka nr 68/6

działka nr 68/7

działka nr 68/8

 

 

 

kontakt:

 

Miłosz Kaczanowski

tel. 888181234

e-mail: mk@netno.pl